Waarom mij kiezen?

In staat om overzicht te houden

Verandering kan heel mooi zijn, maar de verandering moet in het geheel passen. Om de doelen van een afdeling te bereiken, kan de inspanning van andere afdelingen van belang zijn.

Ik kan het overzicht van de werking goed houden, en de verbanden leggen tussen verschillende  onderdelen van een geheel. Ik kijk vanuit een helikopterview naar uw verandering. 

Enthousiaste veranderaar

Ik heb al mooie verandertrajecten verwezenlijkt, telkens met veel enthousiasme en energie

Gaandeweg heb ik gewerkt met arbeiders en bedienden. Ik heb me in verschillende bedrijfsprocessen kunnen inwerken, telkens om het verschil te maken voor de mensen achter de processen. Ook nieuwe uitdagingen voor mezelf geven mij energie. 

Pragmatische aanpak

Tijdens een verandering hanteer ik een pragmatische aanpak. Ik beschik over verschillende bouwstenen uit een theoretisch kader, en mijn eigen ervaring. Hiermee denk ik een aanpak uit op maat van de situatie en de organisatie. 

Het theoretisch kader ben ik beginnen opbouwen sinds ik een Boothcamp “Business Process Management” heb gevolgd tijdens mijn opleiding aan de Vlerick Business School. Gaandeweg ben ik mij blijven verdiepen in de interessante lectuur over change management. 

Mijn Waarden

Je kiest je partner in verandering niet alleen op basis van ervaring, kennis en kunde. In een geslaagd verandertraject zijn gemeenschappelijke waarden en een fit met de bedrijfscultuur zeker van belang. Daarom dat ik jullie graag mijn persoonlijke waarden voorstel.

Pinto, meer dan een naam

De naam van mijn bedrijf zegt ook iets over mezelf, en dat is nog een extra reden om voor mij te kiezen. 

Pinto staat voor “Top” in het Esperanto. En dat is een knipoog naar mijn persoonlijke mentaliteit. De top staat voor mij symbolisch voor een nieuwe uitdaging, en dat is iets dat ik wel nodig heb. Daarnaast neem ik ook geen genoegen met half werk. Ik leg de lat graag hoog voor mezelf. Dit maakt dat ik enkel projecten aanneem die mij uitdagen en waar ik ook echt in geloof. Eens toegezegd kan je er ook vanuit gaan dat ik er volledig voor ga. 

Deze mentaliteit komt niet alleen naar boven in mijn professioneel leven. Met klimmen en alpinisme als hobby ga ik letterlijk op weg naar de “Pinto”. In deze beklimmingen komen mijn doorzettingsvermogen, teamgeest en aanpassingsvermogen naar boven. Eigenschappen die niet te onderschatten zijn om jouw veranderproject tot een goed einde te brengen.